Anunț de Angajare pentru Tineri!

10 iunie 2024

Untitled design-2

Centrele de Tineret din Chișinău își extind echipa și te caută pe tine! Ești tânăr, energic și dornic să faci o diferență în comunitatea ta? Acum este șansa ta să te alături unei echipe dinamice și să contribui la dezvoltarea comunității de tineret din Chișinău.

Funcțiile vacante:

 1. șef secție voluntariat și informarea tinerilor în cadrul Centrului Municipal de Tineret Chișinău – 1 unitate.
  fișier atașat: Concurs șef secție CT Chișinău
 2. Specialist principal dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul de Tineret sectorul Botanica, bd. Dacia, 37/1) – 1 unitate;
 3. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul de Tineret sectorul Botanica, bd. Dacia 37/1) – 1 unitate;
 4. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul de Tineret sectorul Botanica, bd. Dacia 37/1) – 1 unitate;
 5. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul de Tineret sectorul Buiucani, str. Ghidighici, parcul La Izvor) – 1 unitate;
 6. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul de Tineret sectorul Buiucani, str. Ghidighici, parcul La Izvor) – 1 unitate;
 7. Specialist principal informarea și documentarea tinerilor (Centrul de Tineret sectorul Rîșcani, str. Miron Costin 7B) – 1 unitate;
 8. Specialist principal voluntariat și participarea tinerilor (Centrul de Tineret sectorul Rîșcani, str. Miron Costin 7B) – 1 unitate;
 9. Specialist principal dezvoltare personală și animarea timpului liber (Centrul Municipal de Tineret Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 90) – 1 unitate.
  fișier atașat: Concurs specialiști în Centre de Tineret (4)

Cerințele funcției:

 1. să cunoască particularitățile de dezvoltare psiho-socială și fiziologică pentru diferite etape de dezvoltare a adolescenților și tinerilor;
 2. să cunoască drepturile tinerilor și a necesităților acestora;
 3. să posede tehnici de observare a tânărului în mediul său de viață, în relațiile și acțiunile sale cotidiene;
 4. să cunoască abilități de aplicare a metodelor educative care favorizează dezvoltarea personală,comunicarea,mobilitatea,autocontrolul, deprinderi de viață, capacitatea de integrare socială a tinerilor;
 5. abilități de planificare,de lucru în echipă, de cooperare și comunicare;
 6. adaptabilitate și flexibilitate în exercitarea atribuțiilor;
 7. alte cerințe stipulate în fișa postului.

 

Condiții de participare:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare / sau profesional tehnice postsecundare / postsecundar nonterțiar, preferențial în domeniul științelor socio-umane;
 • are o experiență în lucrul cu tinerii de cel puțin 1 an;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 35 ani;
 • cunoaşte limba română;
 • este apt din punct de vedere medical (certificate de la medicul de familie) pentru exercitarea funcţiei;
 • nu are antecedente penale (certificat de cazier judiciar);
 • nu a fost concediat în ultimii 3 ani în temeiul art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul Muncii (confirmat prin declarație pe proprie răspundere, conform anexei nr.8 la Regulament).

 

Atribuțiile și împuternicirile specialistului principal:

 1. elaborează proiecte de ordine cu privire la realizarea programelor și activităților destinate tinerilor;
 2. organizează și implementează programe și activități pentru tineri în conformitate cu planul aprobat;
 3. participă la cursuri și sesiuni de dezvoltare a capacităților în lucru cu tinerii;
 4. îndeplinește atribuțiile delegate de către șeful de secție;
 5. elaborează planul individual de activitate;
 6. prezintă rapoarte de activitate.

 

În ziua interviului candidații prezintă documentele personale pentru verificarea veridicității datelor indicate în formularul de participare:

a) copia buletinului de identitate;

b) copia carnetului de muncă și alte acte ce atestă vechimea în muncă și activitatea de voluntariat;

c) copiile documentelor ce justifică studiile, perfecționări și stagii;

d) scrisoare de motivație;

e) scrisoare de recomandare.

Termen de aplicare: 20 iunie 2024

Mai multe detalii, poți citi și pe pagina Direcției generale educație, tineret și sport, AICI