Prezentarea Rezultatelor Sondajului Municipal privind Identificarea Necesităților Tinerilor din Municipiul Chișinău

29 mai 2024

Blue Minimalist Business Pitch Deck Presentation

Centrul Municipal de Tineret Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, sub egida Primăriei Municipiului Chișinău, a prezentat în cadrul Forumului Municipal al Tinerilor din Chișinău, 2024, REZULTATELE SONDAJULUI municipal privind identificarea necesităților tinerilor din municipiul Chișinău. 

Sondajul, realizat în perioada aprilie-mai 2024, a avut drept scop evaluarea priorităților și provocărilor cu care se confruntă tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani.

Metodologia Sondajului

Cercetarea a utilizat metoda sociologică pe bază de chestionar și a cuprins un eșantion probabilist stratificat pe cote, incluzând 1690 de tineri din orașul Chișinău și suburbii. Datele au fost colectate prin interviuri față în față, iar analiza și prelucrarea acestora s-au desfășurat în luna mai 2024.

Rezultate Cheie ale Sondajului

 1. Implicarea și Participarea Tinerilor:
  • 41% dintre tineri participă deseori la alegeri, în timp ce 62% se implică rar în acțiuni civice precum proteste sau manifestații.
  • Aproximativ 34% dintre respondenți consideră că relația dintre tineri și primărie este bună sau foarte bună.
 2. Accesul la Servicii și Satisfacția Tinerilor:
  • În medie, tinerii au accesat patru servicii destinate lor, printre care training-uri și seminare (60%), campanii de informare (56%) și activități de voluntariat (50%).
  • 56% dintre tineri s-au declarat satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de serviciile primite în cadrul instituțiilor.
 3. Provocările și Necesitățile Tinerilor:
  • Principalele nevoi identificate sunt ghidarea și orientarea în carieră (13%), cursurile de leadership și management (9.28%) și activitățile de petrecere a timpului liber (9.15%).
  • 85% dintre tineri consideră că integrarea pe piața muncii reprezintă o provocare majoră, iar 59% apreciază centrele de sănătate prietenoase tinerilor ca fiind foarte importante.
 4. Nivelul de Discriminare și Incluziune:
  • Aproximativ 10% dintre tineri au raportat experiențe de discriminare în diverse contexte, subliniind necesitatea unor politici mai incluzive.
 5. Accesul la Informații:
  • Instagram (24%), Facebook (18%) și TikTok (14%) sunt principalele surse de informare pentru tineri privind serviciile disponibile.
  • Doar 24% dintre tineri au auzit de aplicația mobilă a Centrului Municipal de Tineret, iar dintre aceștia, 35% nu au utilizat-o niciodată.

Sondajul municipal a oferit o imagine clară asupra necesităților și provocărilor cu care se confruntă tinerii din Chișinău, evidențiind importanța unor servicii adaptate nevoilor acestora. 

Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport și Centrul Municipal de Tineret își reafirmă angajamentul de a dezvolta și implementa programe care să sprijine dezvoltarea tinerilor, promovând în același timp implicarea activă a acestora în procesul decizional și în viața comunității.

Ideile propuse de tineri în cadrul forumului vor fi conturate în planurile de activități ale municipalității în anul 2025.

Rezultatele detaliate ale sondajului pot fi vizualizate mai jos: