Strategia de dezvoltare și inovare a sectorului de tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028

Scopul Strategiei este de a crea condiții favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii pentru această categorie de populație.

Documentul a fost elaborat cu suportul experților contractați de UNICEF Moldova și a fost consultată public în mai multe etape. Strategia prevede consolidarea și ghidarea acțiunilor APL Chișinău pe sectorul de tineret pentru anii 2023-2028.

Viziunea noii Strategii este de a avea un oraș în care toți tinerii sunt activi, capabili să-și realizeze drepturile, potențialul maxim și să contribuie la construirea unei comunități pașnice, incluzive și durabile.

Realizarea obiectivelor trasate poate fi asigurată prin oferirea tuturor tinerilor din municipiu, în special celor mai vulnerabili, sprijinul adecvat pentru a-și consolida autonomia, a-și realiza drepturile și potențialul deplin, precum și asigurarea accesului la servicii prietenoase tinerilor (din domeniile de sănătate, participare, voluntariat, agrement, antreprenoriat etc.).

Strategia are determinate 7 priorități care urmează a fi dezvoltate prin intermediul Planului de implementare:

  • creșterea nivelului de implicare și participare a tinerilor;
  • facilitarea accesului tinerilor la programe de dezvoltare personală prin intermediul competențelor secolului XXI;
  • asigurarea incluziunii prin intermediul educației pentru toleranță, democrație și educație de gen;
  • susținerea organizațiilor de tineret și a sectorului asociativ;
  • dezvoltarea competențelor antreprenoriale și abilitarea economică a tinerilor;
  • crearea condițiilor pentru dezvoltarea unui mod sănătos de viață și promovarea stării de bine în rândurile tinerilor;
  • educarea tinerilor în calitate de promotori ai păcii, securității, implicării civice, prin voluntariat.

Strategia are la bază o analiză extinsă a factorilor și problemelor care încetinesc sau împiedică dezvoltarea sectorului de tineret și al tinerilor din municipiul Chișinău, principalele angajamente asumate la nivel local și național pe sectorul de tineret, tendințe și bune practici de lucru cu tinerii la nivel național.

Beneficiar ai documentului aprobat sunt locuitorii municipiului Chișinău cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani.